Adventní setkávání
Uherský Brod 2019

1. - 22. prosinec 2019, Uherský Brod Program
Adventní setkávání

Adventní setkávání – naděje, víra, štěstí, láska

Nic není „jen tak“ a stejně tak to platí i o Adventu. Všechno má v přírodě, na světě, v životě svůj řád, svoje etapy, svůj význam, svoje spojitosti. Nejinak je tomu i v ročním období, kdy se schyluje k nejkratšímu dni a nejdelší noci. Tento čas je v přírodě od nepaměti zasvěcen zaslouženému odpočinku, obohacujícímu spánku, čerpání energie.

A i když současnost tomu moc nenasvědčuje, v dobách, kdy byl člověk neodmyslitelně více spjat s přírodou, ovlivňoval přírodní cyklus i jeho chování a činnosti. Úroda z polí byla sklizena do stodol a spíží, hospodářská zvířata sehnána z pastvin do stájí a chlévů…a dlouhé večery dávaly prostor k zamyšlení, k rozjímání. Teplo z kamen či krbů rozpalovalo teplo v srdcích a duších, v nichž upevňovalo naději a víru, zároveň podněcovalo štěstí a lásku. To vše se snoubilo v těšení se a očekávání něčeho příchozího, něčeho lepšího, něčeho obohacujícího…

Co je to Advent?

Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že to vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří. V mnohém to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem také zcela opačně říct, že advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk.
Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je stále na cestě k nám. Také každé tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří už nedokážou věřit. Proto lze také říci, že advent je časem, v němž se mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a dobro jim prokazovat.

Setkávání 2019

A o tom je právě Adventní setkávání. V době shonu, stresu, hektičnosti spojeného s okupováním nákupních center, nalézt magické kouzlo adventu, probudit atmosféru vánočního klidu a míru. Letošní ročník Adventního setkávání bude opět o rozsvícení adventních svící na svícnu se zvonem Advent pod křídly andělů naděje, víry, štěstí a lásky. Oproti minulému bude rozšířen o workshop (Falcon Club – velký sál sokolovny), kde se účastnice, možná i účastníci, seznámí s výrobou adventních věnců a vánočních ozdob, novými trendy barevností, designu apod.

Tradiční místo Adventních setkávání, Náměstí 1.máje, zřejmě zaujme rodiče s dětmi, kde si děti mohou vyrobit či ozdobit sněhuláka. V kině Máj se uskuteční v režii rádia Helou! beseda na téma Advent a dobročinnost. Před zapálením 1. adventní svíce na adventním svícnu, poprvé rozzáří náměstí vánoční strom. Program završí promítání filmu. Druhou adventní neděli rozezní zvony zvonkohry (PRIMA Bílavčík) vánočními melodiemi. Slavností charakter adventu umocní třetí adventní neděli koncertní vystoupení dua Musica Angelica (harfa + zpěv) ve Sloupovém sále Muzea J.A.Komenského. Vyvrcholením projektu Adventní setkávání bude opět čtvrtá adventní neděle, která se uskuteční na Masarykově náměstí za přítomnosti představitelů města a církve s pestrým kulturním programem.

Účinkující

Účinkující na Adventním setkávání

---

Zde Vložte Text Nadpisu

Program

Partneři

Děkujeme všem partnerům a sponzorům adventního setkávání za pomoc a podporu
Kontakt
‭+420607629715

Jiří Gračka